Uppdatering

Datum

Händelse

980526

Nya hamnar på 113 NW Ridön N, Kuröviken, Ormhäll ( tack Hansi Ohlsson och Stig Nilsson )

980527

Foton på 1131WE: Glipen, Tallklubben. 113SW: Lövskär, Torpastaden. 111SE: Idskär, Jungfruholmarna

980528

Seglingsskiss i Lillsjön 113 SW ( tack SXK Väster Mälarkrets )

980528

Länkar till Strömskär och Västerås Motorbåtsklubb 113NW 

980608

Länk till Piluddens BK vid Klintholmen S 111NE ( tack Linnea Elvesjö ) 

980615

Foton på Askholmen, Fagerön N, Fagerön O, St Granskär, Hagskär, Hultet, Kedjeön, Prästholmen. 

980616

Foton på Röskär, Slandökalv, Vargholmen, Ängsö. 

980616

Länk till Kungsörs Båtvarv på 1131WE. 

980618

Gästhamn i Fantholmsviken 111SE, länk till Ekerö BK ( tack Jan Ericsson )

980618

Norra Grytholmen, BS Arkens klubbholme 111NE, länk till BS Arken ( tack Magnus Lundgren )

980723

Sträckan Stäket - Uppsala med kringliggande vatten, en komprimerad version av det utmärkta häftet

 

Fritidshamnar i Norra Mälaren utgivet av Upsala Segel Sällskap 1987 ( tack Curt Lindh )

980727

Länk till Enköpings SS vid Kolarudd 113NE

980731

Länk till Stallarholmens BK vid Hagskär 111SW

980804

Tappström 111SE ( tack Jan Björnsjö )

980804

Ramsö 111SW ( tack Per-Åke Jakobsson )

980811

Förbättrad information och nya ställen på 111NW och 111NE ( stort tack Staffan Lindahl BS Arken )

980813

Gästbrygga vid Ekensberg 111SW ( tack Mats Johansson )

980904

Norrtorpsviken 1M syd Fagerön 113 NE ( tack Sverker Axelsson )

980928

Hallingen N, Ringskär 113NE,113SE ( tack Håkan Beijer )

981104

Länk till Engsö Slott 113NE, fler gästplatser vid Kungsörs hamn 1131WE ( tack Anders Sakariassen )

981119

Länk till Upsala Motorbåtsklubb och bättre skiss över Notholmen 112WE ( tack Alf Bengtsson )

981216

Länk till Köpings Segelklubb 1131WE ( tack Åke Nowen )

990108

Länk till Tidö Slott's hemsida 113 NW

990111

Foto på Flässjan 113SW, foton från Ridön 113NW ( tack Charlie Rydell )

990111

Länk till Slagsta Marina's hemsida 111 SE

990115

Länk med "logga" på förstasidan till SXK Väster Mälarkretsen

990118

Ny hamn: Tynnelsö 113 SE, 111 NW ( tack Charlie Rydell )

990119

Foto'n och historia runt Mälsåkers slott 111 SW

990121

Länk till Kungsörs Segelsällskaps hemsida 1131 WE

990201

Förfrågan om Adelsö 111SE fortfarande har bryggor ( tack Hans- Lennart Ohlsson )

990208

Inseglings-skiss för Buska 1131 WE ( tack Sten-Olof Olofsson )

990210

Foto'n på: Kvicksundsbron 1131WE, Spisvilan 113 SE 111 SW, Förskär 111SW

 

Foto'n på: Svanholmen, Grytholmarna, Askskären, Eldholmen, Almusholmarna 111 NE

 

Foto på Vällinge 111SE

990312

Aludden 111 SE, Liljeholmens BK's klubbholme ( tack Leif Nyberg )

990320

WGS 84 på samtliga kordinater ( tidigare RT 90 )

990427

Kungshatt, Krankholmen, Fläsket 111SE ( tack Bo Donath Göta SS )

990510

Ny naturhamn: Midsommar 111 SE ( tack Per-Arne Feldt )

990527

Länk till Strängnäs SS hemsida med bla flygbilder över Askholmen 113 SE, 111 SW

990617

Info om "Seglingsbeskrivning över västra Mälaren" på sjökort 1131 och 113

990629

Foto'n på Kuröviken 113 NW och Frösåker 113 NE ( tack Charlie Rydell )

990824

Foto'n på Tidö, Ridön 113 NW och Hallingen NV 113 NE ( tack Torsten Andersson )

990827

Länk till Skansholmen och Kristinebergs BK 111NE ( tack Björn Ehnberg )

990827

Länk till Stockholms Segelsällskap vid Rasta 111SE

990917

Nya Naturhamnar: Tvigölingen, Roparhäll 111NW, 111 NE ( tack Håkan Beijer )

991027

Gästplatser i Kalmarviken ( Bålsta ), länk till Håbo Båtsällskap, 111 NE ( tack Tomas Alm )

991117

Nya foto'n vid Ridön N och Kuröviken , 113 NW ( tack Charlie Rydell )

991206

Upprättning vid Adelsö 111 SE, foto på kyrkbryggan ( tack Birgitta Nyström och Mats Collberg )

000111

För att slippa Passagen's trista reklam har jag tvingats till en nödlösning ( ett javascript ).

 

Detta kan medföra vissa störningar beroende på webläsare, MEN om du väljer Lägg till Favoriter
när Mälarhamnar har startat borde problemen försvinna !? ( skriv över den gamla )
Annars lägger du in
http://hem.passagen.se/hamnar/indexx.html under Favoriter

000114

Skiss och foto vid Götön O, 111SW ( tack Erik Nyström ).

000119

Skiss över Killingen och Granskär där det går att få landförtöjning, 111NW ( tack Erik Nyström ).

000126

Nytt foto ( med sjöflyplan ! ) vid Prästholmen V, 111NW ( tack Erik Nyström ).

000223

Skiss över insegling till Tallskär 113 SW ( tack Gudrun Lundström ).

000306

"Liten holme i Görveln" 111 NE heter Hästhagsskär ( tack Olle på S/Y Strega ).

000313

Länk till Upplands Väsby BS vid Svanholmen 111 NE ( tack Lars Ekerborn ).

000321

Länk till Båtsportklubben Sextanten vid Krogen 113 NW.

000321

Länk till Båtklubben Wega vid St. Granskär 113 NW.

000323

Upprättning vid Kungsängen 111 NE. ( tack Kjell Engdahl )

000331

Komplettering av djup vid Midsommar 111 SE. ( tack Holger Everitt )

000403

Länk till Göta SS vid Jungfruholmarna 111 SE.

000403

Länk till Stockholms Segel Klubb vid Röskär 111 SE.

000407

Länk till Mälarstrandens Båtklubb 111 NE. ( tack Kjell Engdahl )

000407

Länk till SegelSällskapet Görväln 111 NE. ( tack Christer Persson )

000511

Skiss över Kedjeön 113NW ( Från WSS hemsida )

000517

Länk till Kungsörs MotorbåtsKlubb KMBK vid Harsten 1131 W/E.

000524

Foto på Norrsundet ( Eldgarnsö ) 111 NE ( tack Roland Johansson ).

000524

Foto på Hässelby Holmar 111 SE ( tack Roland Johansson ).

000529

Upprättning vid Köpings Hamn och Stavbyskär ( Kråkan ) 1131 W/E ( tack Håkan Phil ).

000616

Länk till Hallstahammar-Kolbäcks Båtklubb vid Hultet 113 SW.

000629

Ny Naturhamn: Björnösundet 113 SW ( tack Johan Carlsson ).

000907

OziExplorer-användare ! här är alla hamnarna i en fil malarhamnar.zip ( tack Claes Bergman ).

000907

Fugawi-användare ! se längst ner på sidan http://www.soltek.se/kartor/support.htm

 

( OziExplorer och Fugawi är navigationsprogram )

010212

Länk till Restaurang Glada Gösen 1131W/E och Frösåkers krog 113E

010404

SeaClear-användare ! här är alla hamnarna i en fil SeaClear.zip ( tack Ingvar Andersson ).

010427

SXK Väster Mälarkretsens brygga vid Kuröviken 113 NW

010912

Länk till Ekolns Segelklubb vid Uppsala 112 WE

010912

Länk till Mariefreds Båtklubb vid Förskär 111 SW

010913

Länk till Jakobsbergs vid 111 NE

010913

Länk till Sigtuna Båtklubb vid Landholmen 111 NE

010913

Ny gästhamn vid Mälarhöjdens båtklubb och länk till MBK vid 111 SE

011018

Länk till Eskilstuna Motorbåtsklubb vid Sävholmen 113 SW ( tack Åsa Andersson )

020219

Länk till Båtklubben Färingarna vid Törnbyviken 111 SE ( tack Ragnar Carlson )

020906

Länk till Grimsta BåtSällskap o klubbholmen Storholmen 111 SE

020906

Länk till Heleneborgs Båtklubb vid Idskär 111 SE

020906

Länk till HässselbyStrands Båtklubb vid Landholmen 111 NE

020906

Möskär Jakobsbergs BS nya klubbholme 111 NE

020906

Länk till Liljeholmens BK vid Aludden 111 SE

020906

Länk till Märsta BK vid Landholmen 111 NE

020906

Länk till Rörstrands BK vid Lilla Gunnarsholmen 111 NE

020906

Länk till MBK Tre Kronor vid Stora  Gunnarsholmen 111 NE

020906

Länk till Lövsta Båtsällskap 111 NE

020906

Länk till Taxinge Båtklubb 111 SW

020906

Naturhamn ost Räfsholmen och Tuna skog 111 NE ( tack Sten Wretström )

020911

Bockholmen Bällstavikens MotorBåtsklubbs klubbholme 111 NE

030225

Upprättning av diverse länkar 

030226

Gästplatser vid Karlskärs Båtklubb 111 NE ( Tack Lennart Petersson )

030402

Bild på Älghorn samt länk till Essinge BS 111 NE

030402

Länk till Södertälje BK vid Slandö kalv 111 SE

030728

Naturhamn Västra Holmen 113 NW ( tack Per Lindberg )

030821

Länk till MBK Tre Kronor vid St. Gunnarsholmen 111 NE

050131

Tröttnade på Passagens påtvingade Top-list – så jag bytte server med bibehållen adress
Se hur man gör på http://web.telia.com/~u22704919/passagen.htm

060420

Ny information om Borgåsunds Gästhamn  1131 W/E ( tack Anna-Maria Persson )

070618

Bockholmen vid Stäket 111 NE tillhör nu BK Färingarna ( tack Ragnar Carlsson )

 

Startsida