Välkommen till Mälarhamnar
Med hamn avser jag Gästhamn, Naturhamn och "utehamn" för klubbar.
Dessa "utehamnar" eller klubböar kan jag varmt rekommendera speciellt under
semester-perioden då de ligger ganska öde och väntar på sina besökare !
Siffran för antal båtar hoppas jag att du inte tar så allvarligt,
för det får ju alltid plats en till - som du säkert vet !!
Med tiden kommer fler bilder och detaljerade skisser att adderas,
länkar till klubbar kommer också att fyllas på.
Klicka nu på önskat område och läs och begrunda,
jag är mycket tacksam för dina synpunkter och påpekanden !

Sänd dom till Hans Söderholm Kungsörs SS
som seglar en Comfortina 32 nr.660 med namnet Corina.
Senaste uppdatering 2007-06-18