Mälarhamnar sjökort 113 NW

Tidö

 

N 59°30,4
O 16°29,6

 

ca 5 platser på norra sidan av stora bryggan
800 m promenad till
Tidö Slott

Strömskär

 

N 59°30,8
O 16°33,3

 

Västerås Motorbåtsklubb, djup 1-3m, >10 båt
fin utsikt över Blacken, oskyddat för nord 

Ormhäll (Ridön V)

 

N 59°30,5
O 16°35,8

*

Södra bryggan, låg betongbrygga >5 platser
säkrast insegling från Norr

Västerås Gästhamn 

 

N 59°36,1
O 16°33,0

 

Lögarängen, 40 Gästplatser, servicehus, pålar
800m till centrum

Mälarparkshamnen

 

N 59°36,0
O 16°34,9

 

Endast tillfällig förtöjning: Riggservice,
Diesel, Bensin

Västra Holmen

 

N 59°34,8
O 16°33,8

3-5 platser vid brygga, 2st grillplatser

Elba 

 

N 59°35,0
O 16°34,0

 

Dansresturang , ca 5platser

St. Sandskär

 

N 59°31,8
O 16°35,4

*

Naturhamn med sandstränder, utsatt för svall
från farleden

St. Skärplingen

 

N 59°33,0
O 16°37,5

*

Naturhamn, fin lagun mot NO

Rågsäcken 

 

N 59°33,6
O 16°37,1

 

Segelsällskapet Aros, lång brygga på ost-sidan
>50 platser, enklast insegling från N 

Ridön N 

 

N 59°31,0
O 16°37,6

Lastbrygga, förtöj vid lågdel >5 platser,
cafe och klockstapel mitt på ön

St. Granskär 

 

N 59°31,1
O 16°39,7

 

Båtklubben Wega, allvädershamn, >50 platser
<2m djup inne i kanal

Kedjeön 

 

N 59°30,3
O 16°40,4

 

Västerås Segelsällskap ( WSS ), > 50 platser
N-vind kan vara besvärande,
skiss över ön 

Kuröviken

 

N 59°30,5
O 16°38,7

 

SXK och V-ås Sjöscoutkårs brygga > 5 platser
allvädershamn, djup 2m vid inlopp ( lera )

Krogen 

 

N 59°30,1
O 16°40,0

 

Båtsportklubben Sextanten, >10 platser 

Måholmen 

 

N 59°29,5
O 16°39,8

 

Naturhamn, landförtöjning efter vindriktning
bra svajvik med mycket bra hållbotten 

Måste finnas fler !?
Skicka ett
e-mail 

 

 
Startsida

*

Platser jag inte har besökt än.