Mälarhamnar sjökort 113 NE

Frösåker

 

N 5932,0
O 1645,5

Angöring vid brygga, Frösåkers krog
vid golfbanan 

Skarpan

 

N 5931,2
O 1647,8

Naturhamn, steningt, förtöj efter vindriktning 

Fagerön V

 

N 5930,5
O 1648,8

Naturhamn 

Fagerön N

 

N 5930,6
O 1649,0

 

Naturhamn, låga berghällar på NV-sidan 

Fagerön O

 

N 5930,2
O 1650,0

 

Naturhamn, gammal brygga, djup 1,5- 2 m

Norrtorpsviken

 

N 5929,2
O 1649,4

*

Naturhamn, ca 1 M syd Fagerön
landförtöjning vid klippor ost om djupsiffra 8

Ängsö  Engsö Slott

 

N 5932,0
O 1650,7

 

Naturhamn, ögglor i berg, djup ca 2m, >10 båt
håll ut ordentligt för grynna N Stamdalsholmarna

Skurusundet

 

N 5930,4
O 1652,9

 

Naturhamn, låga berghällar, besvärlig insegling
från väster gå söder om ruska, > 5 båt 

Hallingen NV

 

N 5929,6
O 1651,9

 

Naturhamn, NV-udden 

Hallingen N

 

N 5929,4
O 1653,4

 

Naturhamn, "hög klippa vid gränsen till vassen"
bra skydd för vindar från SO till SV

Tallskären 

 

N 5929,7
O 1654,3

Naturhamn, låga klipphällar på norrsidan 

Ringskär

 

N 5930,0
O 1655,9

 

Naturhamn, låga klippor, bra skydd för vindar
från SO till SV

Gubbudden

 

N 5932,1
O 1659,1

 

Åsunda Båtklubb

Kolarudd

 

N 5934,6
O 1704,5

 

Enköpings Segelsällskap, >50 båt
fina gräsmattor för barna 

Sommarro

 

N 5935,6
O 1703,9

6 Gästplatser, djup 2-2,5m
dusch mm 400m vid Bredsands Camping 

Enköpings Gästhamn 

 

N 5938,0
O 1704,6

10 Gästplatser långsides, djup 3-3,5m 

Måste finnas fler !?
Skicka ett e-mail 

 


Startsida

 Platser jag inte har besökt än.