Hem Hamn Ansvarsregler Hamn Uppläggningsregler Hamn
Uppläggningsregler Hamn Skriv ut

UPPLÄGGNINGS-REGLER för KSS

Vinter   Båtägare som ej tilldelas sommarhamnplats hos KSS debiteras 1250kr för nästkommande vinter.
Båtägare som erhållit sommarhamnplats hos KSS efter ordinarie hamnplatstilldelning debiteras vinter-hyra endast i den mån kostnaden för sommarhamnplatsen understiger 1250kr så att den sammanlagda debiteringen för året blir 1250kr.
Sommar   Båtägare som ej erhåller sommarhamnplats hos KSS och ej sjösatt före 1/6 debiteras 1250kr.
Befrielse från sommar-hyra kan efter skriftlig ansökan beviljas av styrelsen.